.

 

LuBaGo

Lunner barnegospel

Lunner barnegospel (LuBaGo) er et kor for barn fra førskolealder og oppover. Koret øver på Heimly, tirsdager kl. 17.30-18.30. Vi synger, danser, leker, og får av og til besøk av Trond trosopplærer. Koret opptrer i kirken, på Heimly og i andre sammenhenger lokalt.

Hjertelig velkommen!  

Møt opp eller ta kontakt med korets leder, Ida Benoni. Hun kan treffes på 99700390 eller epost: ib479@kirken.no.