Konfirmasjon 2023


Velkommen til å melde deg som konfirmant i kirken!  Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.  

Les mer

 

Menigheten

Konfirmasjon 2023


Velkommen til å melde deg som konfirmant i kirken!  Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.  

Les mer

Les sommerutgaven av menighetsbladet!


Les mer

 

Menigheten

Les sommerutgaven av menighetsbladet!


Les mer

Årets konfirmanter!


Her er oversikten over årets vår- og høstkonfirmanter i Lunner og Grua/ Harestua.

Les mer

 

Menigheten

Årets konfirmanter!


Her er oversikten over årets vår- og høstkonfirmanter i Lunner og Grua/ Harestua.

Les mer

 

Tenn et lys - Be en bønn

Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. Nå kan du skrive en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg - og kanskje også tenne...

Les mer

 

Menighetsblad nr 1/2022 har kommet!

Les mer

 

Ukraina-marked med trøkk – og mening!

Barnegospel arrangerte marked til inntekt for ukrainske flyktinger.   

Les mer

 

Ny sokneprest i Lunner

Snart kommer ny sokneprest til bygda! Kristin Sundt starter i jobben som sokneprest i Lunner sokn i slutten av mars. Les mer og bli li...

Les mer