Nye retningslinjer for kirkelig aktivitet


Torsdag 9.12.21 trer en rekke nye nasjonale tiltak rundt smittevern i kraft landet rundt. Kirkene i Lunner er fortsatt åpne for gudstjenester, gravferd og andre samlinger. Det er blant annet innført antalls- og avstandsbegrensninger.

Les mer

 

Menigheten

Nye retningslinjer for kirkelig aktivitet


Torsdag 9.12.21 trer en rekke nye nasjonale tiltak rundt smittevern i kraft landet rundt. Kirkene i Lunner er fortsatt åpne for gudstjenester, gravferd og andre samlinger. Det er blant annet innført antalls- og avstandsbegrensninger.

Les mer

Preken "Nåden i en stengt dør"


Prost i Hadeland og Land prosti, Christofer Solbakken, holdt preken i Lunner kirke søndag 21.11. Hele preken kan leses her.

Les mer

 

Menigheten

Preken "Nåden i en stengt dør"


Prost i Hadeland og Land prosti, Christofer Solbakken, holdt preken i Lunner kirke søndag 21.11. Hele preken kan leses her.

Les mer

Menighetsblad 4- 2021


Julenummeret av menighetsbladet kan leses her! 

Les mer

 

Menigheten

Menighetsblad 4- 2021


Julenummeret av menighetsbladet kan leses her! 

Les mer

 

Prostebesøk i Lunner

I uke 46 og 37 er vi heldige som har Christofer Solbakken , prost i Hadeland og Land, på "prostebesøk" hos oss i Lunner!  

Les mer

 

Ja, løft dere, eldgamle dører!

Refleksjoner over korona og forsidebildet fra Lunner kirke i menighetsbladet 4-2021.  

Les mer

 

Konfirmasjon 2022

Velkommen til konfirmasjon i kirken!  Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er v...

Les mer

 

Menighetsblad 3- 2021

Les det nyeste menighetsbladet for Lunner og Grua/ Harestua!

Les mer

Se flere artikler i arkivet