Skaperverkets dag


Søndag 4.juni er det SKAPERVERKETS DAG

Les mer
 

Skaperverkets dag


Søndag 4.juni er det SKAPERVERKETS DAG

Les mer

Bli med på busstur til Peder Balke-senteret!


Hjertelig velkommen til den årlige bussturen vi arrangerer sammen med Kirken i Gran. Turen er 30. august og går til Peder Balke senteret på Kapp, ved Mjøsa.

Les mer
 

Bli med på busstur til Peder Balke-senteret!


Hjertelig velkommen til den årlige bussturen vi arrangerer sammen med Kirken i Gran. Turen er 30. august og går til Peder Balke senteret på Kapp, ved Mjøsa.

Les mer

Menighetsbladet: korrigering av kandidatlista til menighetsrådsvalget


Noen av kandidatene har fått feil i personopplysningene i presentasjonen i menighetsbladet. Her er den korrigerte informasjonen.

Les mer
 

Menighetsbladet: korrigering av kandidatlista til menighetsrådsvalget


Noen av kandidatene har fått feil i personopplysningene i presentasjonen i menighetsbladet. Her er den korrigerte informasjonen.

Les mer

Menighetsbladets sommernummer er ute!

Last ned bladet her! 

Les mer

Godkjent listeforslag og supplerende valg

Menighetsrådene har godkjent listeforslagene til årets kirkevalg som nominasjonskomiteene for våre to sokn har arbeidet med. Samtidig kunng...

Les mer

Bærekraftskoret 0-100

Kor = god helse og masse glede! Du trenger ikke være en spesiell type eller passe inn i en mal for å synge i kor! Velkommen til prosjektet ...

Les mer

Listene til nytt felles menighetsråd er klart

Listeforslag til det nye felles menighetsrådet for Lunner og Grua/ Harestua er innlevert!

Les mer