Babysang

Hver torsdag møtes vi til babysang i Harestua kapell

 

I kirken er det rom for deg og barnet ditt!

Vi ønsker å skape et hyggelig å positivt treffpunkt for voksne som er hjemme med babyer/små barn. Vi synger, leker og koser oss sammen med barna. Etter samlingen spiser vi felles spleiselunsj!

Vi møtes i Harestua kapell, torsdager kl. 12.00 - 13.30.

Info legges ut i Facebook-gruppen "Babysang Kirken i Lunnner" før hver samling.

Babysang har som hensikt å styrke felleskapet mellom barn og foreldre, barna seg imellom og mellom voksne i samme periode av livet. Opplegget er gratis og åpent for alle, og inspirerer til bruk av levende sang, musikk og rytmikk i hjemmet.

Leder for babysang er Ida Kristine Benoni, mobil 99700390. Du kan melde deg på babysang i Facebook-gruppa, direkte til Ida på 99700390 eller til post.lunner@kirken.no.