Informasjon om konfirmasjon


Informasjon om Konfirmasjon 2020

 

 

JEG ER VÅRKONFIRMANT 2020

PÅMELDING INNEN 1 OKTOBER 2019

NÅR

HVA

         HVOR

 

9 oktober 17.30-19.00

Fellessamling for Lunner, Grua og Harestua konfirmanter– Bli kjent

Kirkestua ved Lunner kirke.

Oversikt over undervisningsdatoer kommer på første samling.

 Undervisning ca annen hver uke fra kl 14.15-16. Det blir også noen få fellessamlinger på kveldstid.

Harestua kapell

(Grua/Harestua konfirmanter)

Frivillighetssentralen Roa  (Lunner konfirmanter)

10.november kl. 11.00

Presentasjonsgudstjeneste

Lunner kirke

1.desember   kl. 18.00

Lysmesse

Lunner kirke

5.desember

Foreldremøte kl 19.00-19.30 – info om leir.

Harestua kapell

7-9 Februar

Weekend Lillehammer

Lillehammer

28 mars 12-15

Seminar om fasteaksjon

Lunner kirke

31 mars kl 17

Fasteaksjon (møt opp der du bor)

Heimly/Grua/Harestua

25 april kl.12-15

Pilegrimseminar

Heimly/Lunner kirke

24. mai kl.15 – 18

 

             Kl. 18 - 19

Seminar. Kappeprøving. Fotografering

Gudstjeneste før konfirmasjon

Evt. dåp av konfirmanter

Grua kirke

7.juni klokka 11.00

Konfirmasjon i Lunner

Lunner kirke

7.juni klokka 13.00

Konfirmasjon i Grua

Grua kirke

 

Ulike datoer-grupper

Diakoniseminar

Harestua kapell eller Lunner omsorgssenter

 

 

 

 

           

JEG ER HØSTKONFIRMANT 2020

PÅMELDING INNEN 01. OKTOBER 2019.

 

NÅR

HVA

         HVOR

 

 

 

 

07. mars kl. 12-15

Seminar

Grua kirke

08. mars kl.11

Presentasjonsgudstjeneste

Lunner kirke

13. mars kl.19.00

Ungdomsgudstjeneste

Lunner kirke

28.mars. kl. 12 - 15

Seminar om Fasteaksjonen

Grua kirke

31.mars kl.17 - 20

Fasteaksjon

Heimly/Grua/Harestua

09. mai kl.12-15

Pilegrimseminar

Heimly/Lunner kirke

 

 

 

28.mai kl. 19.30

Informasjonsmøte leir

Lunner kirke

02. - 08.august

Leir i Kragerø

Kragerø

23. august kl.15

Vi forbereder gudstjeneste, kappeprøving og fotografering

Lunner kirke

23. august kl. 18

Gudstjeneste før konfirmasjon

Lunner kirke

30.august. kl. 11 og 13

Konfirmasjon

Lunner og Grua kirke

 

Betaling vårkonfirmanter:         

Innen 31.10.2019       kr 2230   konto 2030 20 39969 Lunner menighetsråd       

Konfirmantbibel, KonfLogg, konfirmantbilde, undervisnings utgifter

og weekend i Håkons hall på Lillehammer      

Betaling høstkonfirmanter:

Innen 31.10.2019       kr 2230      konto 2030 20 39969 Lunner menighetsråd

Innen 28.02.2020       kr 1850      konto 2030 20 39969 = kr 4080

Konfirmantbibel, KonfLogg, konfirmantbilde, undervisnings utgifter og sommerleir i Kragerø

Husk å merke betalingen med konfirmantens navn

Vår og høst:​

1. Jeg møter opp på hver samling og har med Bibel og konflogg.

2. Undervisningsseminarer etter skoletid fordelt utover året. Det vil også bli noen fellessamlinger på kveldstid.

3. Jeg møter opp på minst åtte gudstjenester og deltar aktivt

  • Jeg skal skrive rapporter fra gudstjenestene i Konfloggen og få underskrift

 

Sjekk nettsiden vår: www.kirken.lunner.no                 

VED SPØRSMÅL RING 61324800 ELLER E-POST: post.lunner@kirken.no
KONFIRMANT 2020

PÅMELDING: Innen 01.10.2019
 www.kirken.lunner.no
Konfirmasjon, oppsett av konfirmantpåmelding

 

Tilbake