Konfirmasjon 2021


Konfirmantinformasjon 2021

 

JEG ER HØSTKONFIRMANT 2021
PÅMELDING INNEN 15. januar 2021.

MELD PÅ KONFIRMANT


NÅR HVA HVOR

Lør 20. februar kl. 12-15 Seminar Grua kirke
Søn 21. februar kl.11 Presentasjonsgudstjeneste Lunner kirke

Lørdag 20.mars. kl. 12 - 15 Seminar om Fasteaksjonen Grua kirke
Tirsdag 23.mars kl.17 - 20 Fasteaksjon – gå med bøsser Heimly/Grua/Harestua
Lørdag 8.mai kl.12-15 Pilegrimseminar Heimly/Lunner kirke

Onsdag 19. mai kl. 19.30 Informasjonsmøte leir Lunner kirke
7.-13.august Leir i Kragerø Kragerø
Søndag 22. august kl.15 Vi forbereder gudstjeneste, kappeprøving og fotografering Lunner kirke
Søndag 22. august kl. 18 Gudstjeneste før konfirmasjon Lunner kirke
Søndag 29. august. kl. 11 og 13 Konfirmasjon Lunner og Grua kirke

1. Jeg møter opp på hver samling, tar med Bibel og Konflogg.
2. Jeg møter opp på minst åtte gudstjenester og deltar aktivt
• Jeg skal skrive rapporter fra gudstjenestene i Konfloggen og få underskriftSjekk nettsiden vår: www.kirken.lunner.no Lik også facebooksiden vår «Høstkonfirmanter 2021 LGH»

VED SPØRSMÅL RING 61324800 ELLER E-POST: post.lunner@kirken.no
-------------------------
JEG ER VÅRKONFIRMANT 2021
PÅMELDING INNEN 1 OKTOBER
NÅR HVA HVOR
Torsdag 5.november 17.30-19.00 Fellessamling for Lunner, Grua og Harestua konfirmanter– Bli kjent Heimly
Oversikt over undervisningsdatoer kommer på første samling. Undervisning ca annen hver uke fra kl 14.15-16. Det blir også noen få fellessamlinger på kveldstid.
Start i uke 46 Harestua kapell
(Grua/Harestua konfirmanter)
Frivillighetssentralen Roa (Lunner konfirmanter)
Søndag 15.november kl. 11.00 Presentasjonsgudstjeneste Lunner kirke
Søndag 29.novemer kl. 18.00 Lysmesse Lunner kirke
Torsdag 3.desember Foreldremøte kl. 19.00. Info om weekend. Harestua kapell
12.-14. Februar Weekend Lillehammer Lillehammer
Lørdag 20 mars 12-15 Seminar om fasteaksjon Lunner kirke
Tirsdag 23 mars kl 17 Fasteaksjon (møt opp der du bor) Heimly/Grua/Harestua
Lørdag 24 april kl.12-15 Pilegrimseminar Heimly/Lunner kirke
Søndag 30. mai kl.15 – 18
Kl. 18 - 19 Seminar. Kappeprøving. Fotografering
Gudstjeneste før konfirmasjon
Evt. dåp av konfirmanter Grua kirke
6.juni klokka 11.00 Konfirmasjon i Lunner Lunner kirke
6.juni klokka 13.00 Konfirmasjon i Grua Grua kirke

Ulike datoer-grupper Diakoniseminar Harestua kapell eller Lunner omsorgssenter

1. Jeg møter opp på hver samling og har med Bibel og konflogg.

2. Undervisningsseminarer etter skoletid fordelt utover året. Det vil også bli noen fellessamlinger på kveldstid.
3. Jeg møter opp på minst åtte gudstjenester og deltar aktivt
• Jeg skal skrive rapporter fra gudstjenestene i Konfloggen og få underskrift

Sjekk nettsiden vår: www.kirken.lunner.no Lik også facebooksiden vår «Vårkonfirmanter 2020 Lunner, Grua og Harestua»

VED SPØRSMÅL RING 61324800 ELLER E-POST: post.lunner@kirken.no
KONFIRMANT 2021

PÅMELDING: Innen 01.10.2020
- www.kirken.lunner.no
- Konfirmasjon, oppsett av konfirmantpåmelding

Betaling vårkonfirmanter:
Innen 31.10.2020, kr 950,- konto 2030 20 39969 Lunner menighetsråd.
Konfirmantbibel, Konflogg, konfirmantbilde og undervisningsutgifterHusk å merke betalingen med konfirmantens navn


SE MER INFO:
- Facebooksida vår:
Vårkonfirmanter 2021 LGH
Gå inn og meld dere på denne gruppen og sjekk informasjon som blir lagt ut her.
- Hjemmesida vår: www.kirken.lunner.no

LUNNER KIRKEKONTOR: Lunnerlinna 43 A, 2730 Lunner
- E-post: post.lunner@kirken.no
- TLF. 61324800 

Tilbake