Du- en frivillig for kirken?


DU – en frivillig i kirken?

 

Kirken har en del ansatte som prøver å ivareta de mange oppgavene som kirken har. Men vi hadde ikke klart å ha hverken gudstjenester eller andre arr/tiltak, uten at vi hadde en stor skare av frivillige som gjør en stor eller liten innsats. Oppgavene er ulike så det kan finnes en oppgave for alle, uansett evner og interesser.

Vi trenger folk til å sitte i Menighetsråd og ulike utvalg. Vi trenger frivillige som bidrar i gudstjenesten som kirkeverter, med sang og musikk eller kirkekaffe. Vi trenger noen som er med på ulike arr som Lørdagskafé, Hvilepuls, konfirmantopplegg og trosopplæringstiltak. Noen er besøksvenner, noen gjør en frivillig innsats på kirkegårdene om våren og noen sitter hjemme i sin egen stue og ber for arbeidet. Alle er like viktige.

Vi har nettopp hatt en fest for å hedre de frivillige og vi er veldig glad og takknemlig for alle som er med i dette fellesskapet. Hvert år setter vi litt ekstra pris på en av de frivillige og i år var det Håkon Rødningsby som fikk en velfortjent blomst og heder for sin innsats i kirken gjennom mange år.

MEN, vi trenger stadig flere, så kan du tenke deg å være med i noen av disse oppgavene så ta kontakt med oss så kan vi finne ut hva som passer best for deg og hvor behovene er størst. Akkurat nå trenger vi flere kirkeverter i gudstjenestene, flere besøksvenner og noen som kan hjelpe oss med Lørdagskafe i Harestua kapell.

Kakebakere og kirkekaffeverter trenger vi også flere av, så velkommen inn i gjengen av frivillige i kirken.
 

Meld din interesse til post.lunner@kirken.no
eller  61 32 48 00
 

VELKOMMEN til et hyggelig og inkluderende fellesskap

 

Tilbake