Dåpsseminar-dåpssamtale


Vi innbyr til dåpssamling før dåpen.

 
På dåpssamlingen møter dere en av prestene. Dere blir orientert om hva dåpen innebærer, konkret hva som skjer på dåpsdagen samt hvilke tilbud menigheten gir dere som foreldre og barnet deres. I tillegg får dere anledning til å notere ned bønner og ønsker dere har for barnet deres. Disse bønnene blir lagt i ei bønnekrukke som løftes frem under forbønnen i gudstjenesten. 
 
Ta kontakt med kirkekontoret på Lunner og avtal dåpsdag: 
Ønsker du dåp? Skriv ut dette skjemaet, fyll inn informasjon, ta bilde av og returner til epost eller pr post.
 
Lunner kirkekontor Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner 
Tlf. nr. 61 32 48 00 
E-mail:post.lunner@kirken.no.no 
 
Kontoret er åpent mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
 
Faddere 
Når dere skal velge faddere er det to forhold som er spesielt viktige: 
Det ene er at disse må være fylt 15 år og enten være medlemmer av Den norske kirke eller av et annet kristent kirkesamfunn som støtter opp om barnedåpen. 
Det andre er at de har et engasjement for at barnet skal vokse opp i den kristne tro, og da er det en stor fordel at de selv har et kristent ståsted. 
Det skal være minst 2 (maks 6) faddere.

Tilbake