Salmer og tekster


Her finner du aktuelle salmer og tekster ved vigsel
 

Et utvalg av salmer fra
Norsk Salmebok (NoS)
Salmer 97 (S97)

NoS 56 Deilig er jorden
NoS 299 Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender
NoS 301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
NoS 308 Alt står i Guds faderhånd
NoS 669 Kjærlighet fra Gud
NoS 694 Kom, du Guds kjærleik, kom
NoS 695 Herre, jeg hjertelig ønsker
NoS 696 Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
NoS 698 Å leva, det er å elska
NoS 706 Til kjærleik Gud oss skapte
NoS 710 Vi rekker våre hender frem
NoS 711 Du viste oss veien til livet
NoS 727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
S97 98 Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær
S97 273 Å Gud, velsigna desse to som står for dine augo

Et utvalg av skriftsteder:
Salme 23
Sal 36,6-10
Salme 91,1-2.4.9
Sal 100
Sal 103,1-5
Høys 2,9-10a.13b-14
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a
Høys 8,6-7a
Matt 5,13-16
Matt 6,25-34
Matt 7,7-8.12
Matt 7,24-25
Joh 15,9-12[-17]
Rom 8,38-39
1 Kor 13
Ef 3,14-21
Fil 2,1-5
Fil 4,4-8
Kol 3,12b-14
1 Joh 4,7-12

Tilbake