Musikk ved vigsel


Informasjon fra organistene

 
Kjære brudepar
Vi vil først gratulere dere med den forestående begivenheten og ønsker dere
lykke til med forberedelsene.
Et viktig punkt under vielsen er musikken. For at den skal bli slik dere ønsker
er det viktig at dere er klar over følgende:

1. I utgangspunktet har organistene et bredt spekter av innstudert musikk, men
vi kan ikke spille alt – og det er ikke alt som kan spilles. Organisten har en
tidsramme på to timer til øvelse for en vielse. Det setter sine begrensninger. Ta
kontakt med oss i god tid (ca. 4 uker på forhånd), så kan vi sammen komme
fram til et musikkvalg som vil gi dere best mulig musikkopplevelse under
vielsen. Det gjelder både inngangs og utgangsmarsj; salmer og andre
musikkinnslag.

2. Dersom dere ønsker å ha solister som trenger akkompagnatør, er det ekstra
viktig at organisten får beskjed i GOD TID og at han/hun får hele notebildet
eventuelt melodien med besifring . Likevel ber vi om forståelse for at noe vil
kreve mer enn vi har ressurser til, slik at organisten kan nekte å spille til
innslagene. Dere står da selvfølgelig fritt til å velge andre akkompagnatører på
deres bekostning.

3. Nøkkelordene for en god musikkopplevelse under en vielse er KONTAKT
og TID. Vi organister har yrkesstolthet og ønsker å framføre/akkompagnere på
best mulig måte. Ta kontakt med oss i god tid før vielsen. På den måten kan vi
sammen sette sammen en vielse med musikk dere vil bli fornøyd med.

Vennlig hilsen organistene i Lunner og Grua/ Harestua

Tilbake