Lørdagskafe


Fem ganger i året inviterer diakon og konfirmanter til en formiddagskafe i Harestua kapell. Det er åpent for alle, men de som bor i omsorgsboliger får en spesiell invitasjon, og programmet er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Det er mye sang og musikk,bibelfortellinger,bønn, lystenning og leker. Så er det kaffe, kaker og utlodning.

velkommen til et trivelig formiddagstreff.

 

Tilbake