Andakter på Lunner omssorgsenter


Hver tirsdag er det andakt på Lunner omsorgsenter kl. 17. De ulike menighetene og forsamlingene i kommunen, prest, trosopplærer og diakon bytter på å ha andaktene. Andaktene er åpne for alle, og det er hyggelig om pårørende og venner av beboerne kommer og er sammen med oss.

Velkommen til andakt på Lunner omsorgsenter.

 

Tilbake