Styrende organer


Lokalkirken ledes av menighetsråd og fellesråd. Her er oversikten over valgte medlemmer til fellesrådet og våre to menighetsråd, protokoller og årsmeldinger.  

Bilde: Det forrige fellesrådet på befaring på Grua kirkegård. Fra venstre: Gudrun Hansen, Ragnhild Western, Andreas Ensrud, Berit Skjørshammer og Christofer Solbakken.

 

KLIKK FOR PROTOKOLLER FRA MØTER I KIRKELIG FELLESRÅD

 

Lunner kirkelige fellesråd (perioden 2023-2027)

Leder: Ragnhild Karin Lier Western (ragnhild.western@gmail.com/ 95155276)

Nestleder: Gudrun Hansen

Geistlig representant: Tor Even Fougner (prost)

Kommunens repr.: Margaret Frøisli

Øvrig medlemmer: Linda Bollum Lien (Grua/Harestua sokn), Ole Bjørn Hasli (Lunner sokn)

Varamedlemmer: Berit Skjørshammer (Grua/Harestua sokn), Gunnar Østby (Lunner sokn), Oda Irene Guddal Ruud (Grua/Harestua sokn), Ingrid Lunder (Lunner sokn), Harld Tyrdal (kommunens repr.)

Sekretær: Amund Gillebo (kirkeverge)

 

KLIKK FOR PROTOKOLLER FRA MØTER I MENIGHETSRÅD

 

Bildet under er fra et felles møte med Lunner og Grua/ Harestua menighetsråd for perioden 2019-2023:

 

Medlemmer i Lunner menighetsråd 2019-2023

Leder: Ragnhild Karin Lier Western (ragnhild.western@gmail.com, tlf: 95155276)

Nestleder: Bente Nilsplass Nygaard

Prest: Kristin Sundt

Øvrige medlemmer: Gunnar Østby, Victoria Tvenge-Carlsen, Aud Irene Hovsveen Hallum

Varamedlemmer: Camilla Engen, Lars Bilden Tord, Gulbrand Nordli, John Eirik Tvenge-Carlsen

 

Medlemmer i Grua/ Harestua menighetsråd 2019-2023:

Leder: Berit Skjørshammer (berskj@hebb.no/ 97754512)

Nestleder: Gudrun Elisabeth Hansen

Prest: Stian Keyn Elysian

Øvrig medlemmer: Inger Helene F. Lunner, Wanda Josefsen Foss, Hege Marie Haakenstad Godli, Christer Bosse

Varamedlemmer: Eva Rønneseter Medina, Kai Otto Fet

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lunner kirkekontor mail: post.lunner@kirken.no tlf. 61324800 eller lederne for de ulike rådene.

Tilbake