Styrende organer


Lokalkirken ledes av menighetsråd og fellesråd. Her er oversikten over valgte medlemmer til fellesrådet og våre to menighetsråd.

Bilde: Fellesrådet på befaring på Grua kirkegård. Fra venstre: Gudrun Hansen, Ragnhild Western, Andreas Ensrud, Berit Skjørshammer og Christofer Solbakken.

 

Lunner kirkelige fellesråd

Leder: Ragnhild Karin Lier Western (ragnhild.western@gmail.com/ 95155276)

Nestleder: Victoria Tvenge-Carlsen

Geistlig representant: Christofer Solbakken (prost)

Kommunens repr.: Harald Tyrdal

Øvrig medlemmer: Berit Skjørshammer, Gudrun Elisabeth Hansen

Varamedlemmer: Wanda Josefsen Foss, Aud Hovsveen Hallum, Gunnar Østby, Inger Helene F. Lunner, Andreas Ensrud ( kommunens repr.)

Sekretær: Amund Gillebo (kirkeverge)

 

Bildet under er fra et felles møte med Lunner og Grua/ Harestua menighetsråd:

 

Medlemmer i Lunner menighetsråd:

Leder: Ragnhild Karin Lier Western (ragnhild.western@gmail.com, tlf: 95155276)

Nestleder: Bente Nilsplass Nygaard

Prest: Kristin Sundt

Øvrige medlemmer: Gunnar Østby, Victoria Tvenge-Carlsen, Aud Irene Hovsveen Hallum

Varamedlemmer: Camilla Engen, Lars Bilden Tord, Gulbrand Nordli, John Eirik Tvenge-Carlsen

 

Medlemmer i Grua/ Harestua menighetsråd

Leder: Berit Skjørshammer (berskj@hebb.no/ 97754512)

Nestleder: Gudrun Elisabeth Hansen

Prest: Stian Keyn Elysian

Øvrig medlemmer: Inger Helene F. Lunner, Wanda Josefsen Foss, Hege Marie Haakenstad Godli, Christer Bosse

Varamedlemmer: Eva Rønneseter Medina, Kai Otto Fet

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lunner kirkekontor mail: post.lunner@kirken.no tlf. 61324800 eller lederne for de ulike rådene.

Tilbake