Menighetsråd og Fellesråd


Her finner du oversikt over menighetsrådene og fellesrådet

 

 

Lunner menighetsråd, Grua og Harestua menighetsråd og Lunner kirkelige fellesråd

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lunner kirkekontor mail: post.lunner@kirken.no tlf. 61324800
Eller lederne i de ulike rådene

Tilbake