Grua kirkegårds utvidelse


Grua kirkegårds utvidelse nærmer seg ferdigstillelse. Det blir noe beplantning og det øverste gravfeltet som ikke lar seg ferdigstilles i høst, men som vil gjøres til våren når telen har gått ut av jorden igjen.

Dette blir et flott område som alle bør ta seg en tur for å besiktige.

 

I prosjektet inngår oppgradering av eksisterende adkomstvei, utvidelse av parkeringsplass, ny driftsplass og opparbeidelse av gravplassareal, ifølge en pressemelding fra Steen & Lund.

På gravplassen skal det opparbeides stier, murer og vannpostplasser. Et nytt driftsbygg skal bygges, men kun bunnplaten til bygget er medtatt i dette anbudet.

På grunn av at området for utvidelse av gravplassen består av mye fjell, må det utføres omfattende sprengningsarbeider, før nye drenerende masser kan tilføres og landskapet opparbeides. Nytt utvidelsesareal, parkeringsplass, driftsplass utgjør tilsammen ca. 20 daa. Adkomstveien som skal utbedres utgjør ca 1,5 daa.

Oppstart av arbeidene er planlagt i oktober 2016 og ferdigstillelse september 2017. Kontrakten har en verdi på ca kr 14 millioner kroner

- Vi er veldig fornøyd med å ha blitt tildelt denne kontrakten. Dette er et spennende prosjekt og vi ser fram til et godt samarbeid med Lunner Kirkelige Fellesråd, sier prosjektleder Vera Stroth i Steen & Lund.

Tilbake