Utlysning: vi søker ny saksbehandler


Lunner kirkelige fellesråd lyser ut fast stilling som saksbehandler (80 %). Søknadsfrist er fredag 31. mai. 

Foto: Bo Mathisen/ Den norske kirke

SØK STILLINGEN HER

Lunner kirkelige fellesråd har ledig 80 % fast stilling som saksbehandler. Du vil ofte være første kontakt mellom publikum og lokalkirken, og vil møte mennesker i alle livets faser. Saksbehandleren har blant annet ansvar for å betjene telefon og epost/ post, og koordinere gravferd, dåp og vielser.

Du vil få jobbe sammen med en engasjert og tett samarbeidende kirkestab bestående av kontoransatte, kirkegårdsansatte, kirkemusikere, trosopplærere, diakon og prester.

Hovedoppgaver   

 • Betjening av kontortelefon og postmottak (epost og post)
 • Mottak av besøkende til kirkekontoret
 • Mottak, saksbehandling og kirkebokføring av gravferd, dåp, konfirmasjon og vielser
 • Håndtering av utgående og inngående fakturaer
 • Oppdatere og utvikle nettside og sosiale medier
 • Elektronisk arkivering, i samarbeid med andre kontoransatte
 • Arbeid med utleie
 • Noe saksbehandling for menighetsrådene
 • Annet forefallende kontorarbeid

Personlige egenskaper

 • Motivasjon for og kunnskap/ erfaring fra kirkelig arbeid
 • Erfaring fra kontorarbeid
 • God evne til å kommunisere med mennesker i alle aldre og er serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner, er engasjert og løsningsorientert
 • Selvstendig, ryddig og strukturert
 • Være bekvem med digitale verktøy
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Være medlem i Den norske kirke

Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i møte med mennesker i forskjellige stadier i livet
 • Samarbeid med engasjerte og inkluderende medarbeidere - ansatte og frivillige

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver, kontakt kirkeverge Amund Gillebo på telefon 41933303.

SØK STILLINGEN HER

Fellesrådets ansvarsområde er Lunner kommune, og er en del av Hadeland og Land prosti. Kommunen har et samlet folketall på ca. 9000. Fellesrådet består av to sokn med to kirker, to kapell og tre gravplasser. Fellesrådet har 10 fast ansatte foruten to prester ansatt av Hamar bispedømme. Soknene har et felles menighetsråd, og det er tilnærmet like mange gudstjenester og kirkelige handlinger i hvert sokn. Alle ansatte tjenestegjør i begge sokn.

Tilbake