Lansering av jubileumsboka Grua kirke 100 år!


Boka om Grua kirke lanseres på Grua torg lørdag 7. september, og kan forhåndskjøpes her! 

I snart et år har en lokal redaksjon arbeidet med innhold til jubileumsboka til Grua kirke 100 år!

Du kan forhåndskjøpe boka ved å å vippse kr 250,- til 732899 (Kirken i Lunner, velg "Jubileumsbok").

Så stor var interessen for historien om utviklingen av Grua- samfunnet og Grua kirke at redaksjonen inviterte til 2 foredragskvelder i Grua kirke i april. Begge kveldene ble fullbooka raskt, og 225 interesserte fylte Grua kirke. Våre lokale historiefortellere Kai Arild Nordseth og Stein Buan trollbandt publikum med bilder fra "gamle dager" og levende beskrivelser av klasseskillet som eksisterte i kommunen tidlig på 1900-tallet, utviklingen av samfunnet og næringslivet lokalt på Grua, ispedd personlige historier og anekdoter, alt som et bakteppe for perioden da Grua kirke ble planlagt og bygget, av lokalbefolkningen.

Et høydepunkt var gjenopplevelsen av biskop Jakobsens erklæring ved kirkeinnvielsen i 1924: "Fred være med dette hus" (kort utdrag), lest av tidligere kirkeverge Marie Kleven og menighetsrådsleder Berit Skjørshammer (hver sin kveld). En stor takk til alle frivillige som bidro, og særlig til Nordseth 💐 og Buan 💐.

Dokumentasjon og historiene som Nordseth, Buan og resten av redaksjonskomiteen har funnet og arbeidet med blir utgitt i en jubileumsbok, i september. På samme måte som ved byggingen av Grua kirke er "folkefinansiering" er del av jubileet for Grua kirke 100 år, og man kan allerede nå bidra til realisering av boka og sikre seg et eksemplar på forhånd, til spesialpris.

På de to foredragskveldene ble over 130 bøker allerede bestilt/kjøpt. Boka kan som sagt forhåndskjøpes ved å å vippse kr 250,- til 732899 (Kirken i Lunner, velg "Jubileumsbok").

Resten av jubileumsåret finner dere på https://www.kulturhadeland.no/kulturkirke/, det er mye godt i vente! #lunnerkommune #kulturhadeland #gruakirke100år

Tilbake