Valgresultat Grua/ Harestua sokn og Lunner sokn


Takk til alle som stilte til kirkevalget, som bidro med gjennomføringen og til alle som stemte.

Herved kunngjøres representantene til det nye felles menighetsrådet for Grua/ Harestua sokn og for Lunner sokn de neste fire årene:

 

De valgte representantene fra Grua/ Harestua sokn er:

1. Berit Skjørshammer 
2. Linda Bollum Lien
3. Gudrun Elisabeth Hansen
4. Oda Irene Guddal Ruud

Varamedlemmer:
5. Rolf Henry Kjeilen 
6. Mona Christine Olsen 
7. Egil Waaia

8. Kjetil Grønvold

 

Se antall stemmer for hver kandidat  her: Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

De valgte representantene fra Lunner sokn er:

1. Ragnhild Karin Lier Western
2. Ingrid Lunder
3. Ole Bjørn Hasli
4. Gunnar Østby

Varamedlemmer:
5. Tord Gulbrand Nordli
6. Tobias Holt Brodersen
7. Oddbjørg Oterholm
8. Lise Bjærtnes Holt

Se antall stemmer for hver kandidat her: Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Du finner alle valgresultater for hele landet på www.kirkevalget.no.

Tilbake