Påmelding konfirmasjon 2024!


Velkommen som konfirmant 2024! Les mer om konfirmasjonsopplegget og meld på konfirmanten her.

 

 

Bilder: Hedvig A. Halgunset/Kirkerådet

Velkommen til å melde deg som konfirmant i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller bare er nysgjerrig, er velkommen som konfirmant.

Trykk her for påmelding til konfirmasjon 2024

Som konfirmant i Den norske kirke vil du gå inn i en lang tradisjon som går flere hundre år tilbake i tid. Alle er velkomne til konfirmasjon i Kirken! Både du som tror, tviler, er usikker eller ikke tror. Som konfirmant vil du bli kjent med din kirke, gudstjenester, motta engasjerende undervisning om de store spørsmålene i livet og du vil treffe andre konfirmanter gjennom aktiviteter og samlinger.

Vi har lagt om konfirmasjonsopplegget slik at det fra og med 2023 kun er konfirmasjon på høsten. Vi gjør disse forandringene for at alle konfirmantene skal kunne delta på felles sommerleir. 

Konfirmasjonsdagene er satt til lørdag 24 og søndag 25. august 2024, klokken 11:00 i Lunner kirke og 13:00 i Grua kirke (flere klokkeslett kan bli aktuelt om det blir fullt i de øvrige).

Pris

Totalt: 4500,- (anslag).

Dette inkluderer:
- Sommerleir 5 dager
- Bibel, materiell, mat
- Konfirmasjonsbilde
- HEKTA-medlemskap Ta kontakt hvis prisen er en utfordring!

Påmelding
Det er elektronisk påmelding innen 1. oktober 2023 for de som ønsker å bli konfirmert i Lunner og Grua kirker i 2024. Første samling blir et informasjonsmøte for både konfirmanter og foreldre/ foresatte torsdag den 12. oktober kl. 18:00 på Heimly forsamlingslokale, Grindvollinna 23, .

Der blir det satt av tid til å bli bedre kjent og dele forventninger og ønsker for konfirmasjonstiden, samt motta nødvendig informasjon om det som skal skje i løpet av konfirmanttiden.

Gudstjenester

I løpet av konfirmanttiden forventes det at konfirmantene deltar på minst 8 gudstjenester

NB: Alle foresatte og konfirmanter må følge facebookgruppen "Konfirmanter Lunner/Grua/Harestua 2024". Her vil vi legge ut informasjon gjennom året og vil kunne svare på spørsmål kjapt. Vi oppfordrer alle også til å følge vår hoved- facebookside "Kirken i Lunner".

Trykk her for påmelding til konfirmasjon 2024!

Bilde fra leiren 2022:

Tilbake