Menighetsbladet: korrigering av kandidatlista til menighetsrådsvalget


Noen av kandidatene har fått feil i personopplysningene i presentasjonen i menighetsbladet. Her er den korrigerte informasjonen.

Foto: Kirkerådet

 

Vi beklager feilinformasjon i menighetsbladet 2- 2023 knyttet til Kirkevalget 2023. Korrigert informasjon for kandidater fra Grua/ Harestua sokn:

Navn: Gudrun Elisabeth Hansen

Alder: 58 år

Bosted: Grua

Stilling: Butikkmedarbeider

Relevant erfaring: Medlem av Grua/ Harestua menighetsråd siden 2015

Satsingsområder:

  • at kirken skal være åpen og trygg for alle
  • kirkemusikken
  • at vi tar vare på våre kirkebygg

 

Korrigert informasjon for kandidater fra Lunner sokn:

Navn: Ingrid Lunder

Stilling: Helsefagarbeider, Røysumtunet

 

Navn: Oddbjørg Oterholm

Bosted: Roa

Relevant erfaring: Arbeidet 14 år i en misjonsorganisasjon i Norge og Afrika. 

Tilbake