Listene til nytt felles menighetsråd er klart


Listeforslag til det nye felles menighetsrådet for Lunner og Grua/ Harestua er innlevert! 👏

Foto: Try / Den norske kirke.

Nominasjonskomiteene for både Lunner og Grua/ Harestua menighet/ sokn har arbeidet lenge og godt. Selv om det blir et felles menighetsråd er det separate lister og valg for hvert sokn. Det skal velges 4 faste medlemmer og 4 varamedlemmer fra hvert sokn til det nye felles menighetsrådet.

Dessverre klarte ikke Lunner menighet å fylle lista innen fristen, 31.03 kl. 12, det manglet to navn for å nå minstekravet. Valgstyret/ menighetsrådet vil arbeide videre med å fylle lista:

 

Grua/ Harestua menighet har fylt sin liste:

Kirkevalget gjennomføres samtidig med det offentlige valget, 10 og 11. september 2023. For første gang kan man i år også stemme digitalt, mer info om dette kommer etter hvert.

 

Tilbake