Fastegudstjenester i fastetida


Fastetida er i gang. Den varer egentlig fram til 1.påskedag. I mellomtida har vi bl.a. fastegudstjenester hver onsdag i fastetida

Bildet er fra fastegudstjenesten på Heimly. I år er det Grua kirke og Heimly som bytter på annenhver onsdag hvor det er gudstjeneste. Neste gudstjeneste er altså onsdag 8.mars i Grua kirke kl. 18.

En svært god og meningsfull måte å feire faste på

Velkommen!!

Tilbake