Vil du ha et godt råd?


Vil du være med og gi Lunner og Grua/ Harestua gode menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i våre menighetsråd?

Bilde: Felles møte i Lunner og Grua/Harestua menighetsråd. Fotograf: Amund Gillebo

Ti høsten er det kirkevalg (samtidig med kommunevalget). Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i våre menigheter i Lunner.

Les også: 10 gode grunner for å stille til valg til menighetsrådet (kirken.lunner.no)

Menighetsrådet møtes 8-9 ganger i året. Rådet består av 6 faste medlemmer, soknepresten og det er valgt 5 varamedlemmer.

Grua/ Harestua har de siste året særlig vært opptatt av ny kirke på Harestua og 100 - årsjubileet til Grua kirke i 2024. Lunner menighetsråd har blant annet jobbet med prosjekter i Lunner kirke, som oppussing av dåpssakristiet. Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor kirkemusikk, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe. Menighetsrådet har flere underutvalg som arbeider med de ulike temaområdene. 

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Vil du være med på laget?

Kontakt leder for Lunner menighetsråd, Raghild Western, 95155276/ ragnhild.western@gmail.com eller leder for Grua/ Harestua menighetsråd, Berit Skjørshammer, 97754512/ beritskjorshammer1@gmail.com eller kirkeverge Amund Gillebo, 41933303/ ag525@kirken.no om du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg.

Kandidater til menighetsrådsvalget må vi ha på plass innen 31. mars, valget foregår 10-11. september.

Tilbake