Vi søker en engasjert og serviceinnstilt menighetssekretær


Lunner kirkelige fellesråd har ledig 40 % fast stilling som menighetssekretær fra 01.09.22.

Søknadsfristen er fredag 12. august.

SØK STILLINGEN HER.

Som menighetssekretær vil du ofte være første kontakt mellom publikum og lokalkirken, og vil ha mange ulike møter med mennesker i alle livets faser. Menighetssekretæren har blant annet ansvar for å betjene telefon og epost/ post, og koordinere gravferd, dåp og vielser.

Du vil få jobbe sammen med en engasjert og tett samarbeidende kirkestab bestående av kontoransatte, kirkegårdsansatte, kirkemusikere, trosopplærere, diakon og sokneprester.

Hovedoppgaver   

 • Betjening av kontortelefon og postmottak (epost og post)
 • Enkel saksbehandling av gravferd, dåp, konfirmasjon og vielser
 • Oppdatere og utvikle nettside og sosiale medier
 • Arbeid med utleie
 • Noe saksbehandling for menighetsrådene
 • Elektronisk arkivering, i samarbeid med andre kontoransatte
 • Annet forefallende kontorarbeid

Personlige egenskaper

 • motivasjon for og kunnskap/ erfaring fra kirkelig arbeid
 • erfaring fra kontorarbeid
 • god evne til å kommunisere med mennesker i alle aldre og er serviceinnstilt
 • gode samarbeidsevner, er engasjert og løsningsorientert
 • selvstendig, ryddig og strukturert
 • er bekvem med digitale verktøy
 • behersker norsk muntlig og skriftlig
 • er medlem i Den norske kirke

Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i møte med mennesker i forskjellige stadier i livet
 • Samarbeid med engasjerte og inkluderende medarbeidere - ansatte og frivillige

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver, kontakt kirkeverge Amund Gillebo på 41933303.

SØK STILLINGEN HER

 

Om Lunner kirkelige fellesråd

Fellesrådets ansvarsområde er Lunner kommune, og er en del av Hadeland og Land prosti. Kommunen har et samlet folketall på ca. 9000. Fellesrådet består av to sokn med to kirker, to kapell og tre gravplasser. Fellesrådet har 10 ansatte foruten to sokneprester ansatt i Hamar bispedømme. Det er et utstrakt samarbeid mellom våre sokn, og de har tilnærmet like mange gudstjenester og kirkelige handlinger. Alle ansatte tjenestegjør i begge sokn. Kirkekontoret er fra 01.09.22 lokalisert i Roa sentrum.

 

Tilbake