Protokoller fra kirkelig fellesråd


Lunner kirkelige fellesråd er et folkevalgt organ som består av to representanter hver fra Lunner menighetsråd og Grua/ Harestua menighetsråd, en geistlig representant og en kommunal representant. Kirkevergen er sekretær for fellesrådet.

Godkjente protokoller fra fellesrådets møter listes under med den nyeste øverst.

Tilbake