Nye retningslinjer for arrangement i kirken( smittevern 5B)


 

Åpning for flere deltakere i kirken fra
12. april

15.4.2021

Lunner kommune gikk natt til 12. april 2021 over fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå 5B (høyt tiltaksnivå) for smittevern. Det betyr at det vil bli mulighet for å åpne for gudstjenester i tillegg til gravferd, vielser og dåp.

Tiltakene gjelder fram til og med 25. april.
Nivå B (se covid-19-forskriftens kapittel 5B):

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer, både inne og ute.

Det er likevel tillatt å arrangere:

  • Ved begravelser og bisettelser er det nå tillatt med inntil 50 deltakere når alle deltakere har faste, tilviste plasser (alle kirkene i Lunner har egen antallsbegrensning).
  • Bryllup, dåp og konfirmasjon 20 dersom alle sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Arrangement i tros- og livssynshus (gudstjeneste) med 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
  • Arrangementer som sendes digitalt med fem personer til stede fysisk, i tillegg til utøvere og nødvendig produksjonspersonell


Det er også en økning i antall deltakere ved de kirkelige handlinger. Her vil alle kirkene ha sine antallsbegrensninger for å overholde 1 eller 2 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder (Covid-19-forskriften, § 13c).


Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:
• Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
• Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
• Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
• God avstand mellom alle som deltar.
• Tilstrekkelig bemanning til stede.

Alle deltakere må registreres for eventuell smittesporing. Navnelisten makuleres etter 14 dager.

Les alle Lunner kommune sine tiltak ved å trykke her


  

Telefon: 61 32 48 00

Epost: Send E-post

 

Tilbake