Ny nedstenging av kirkelige arrangementer fra 16. mars


 

Ny nedstenging av kirkelige arrangementer fra 16. mars.
16.3.2021

Fra og med midnatt 16. mars følger alle kommunene i Viken og Gran kommune tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå for smittevern. Det betyr at kun begravelser og bisettelser blir gjennomført de neste ukene i kirken.

Regjeringen besluttet fra og med midnatt, 16. mars å innføre tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå for smittevern for alle kommunene i Viken, for Gran og enkelte andre kommuner pga. lokalt smitteutbrudd. 

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.  Tiltaksnivået vil vare frem til søndag 11. april. 
Alle kirkene i Lunner kommune har antallsbegrensninger i forhold til avstand på 2 meters avstand og med faste, tilviste plasser. 

Dette betyr at alle planlagte gudstjenester framover til over påske blir avlyst. Det blir heller ikke anledning til å arrangere utendørs gudstjenester. Kirkene i Lunner vil  lage digitale innslag som blir lagt ut på nettsiden og Facebook. Så følg med her og på facebook: Kirkene i Lunner for påskefeiringen. 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:
• Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
• Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
• Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
• God avstand mellom alle som deltar.
• Tilstrekkelig bemanning til stede.

Alle deltakere må registreres for eventuell smittesporing. Navnelisten makuleres etter 14 dager.

Les alle Lunner kommune sine tiltak ved å trykke her


  

Telefon: 61 32 48 00

Epost: Send E-post

 

Tilbake