Informasjon om dåp


Her finner du informasjon om dåp.

 

Ta kontakt med kirkekontoret for informasjon om hvilke datoer de er mulig med dåp i de ulike kirkene. Vi prøver å legge til rette for dåpsgudstjenester i tillegg til de gudstjenestene som er satt opp i gudstjenestelista. Så ikke nøl med å ta kontakt. Fyll gjerne inn dette skjemaet og send oss i retur:Dåpsskjema post.lunner@kirken.no eller 61324800

KONKRET INFORMASJON

Dåpen kommer i begynnelsen av gudstjenesten, og foreldrene med barnet går i prosesjon inn i kirken før gudstjenesten begynner. Det blir holdt av en kirkebenk til hvert dåpsfølge. For å unngå stress for foreldrene er det lurt å møte opp i kirken 30. minutter før gudstjenesten starter.

Dåpsseminar / dåpssamtaler 

Vi innbyr til dåpssamling før dåpen. På dåpssamlingen møter dere en av prestene. Dere blir orientert om hva dåpen innebærer, konkret hva som skjer på dåpsdagen samt hvilke tilbud menigheten gir dere som foreldre og barnet deres. I tillegg får dere anledning til å notere ned bønner og ønsker dere har for barnet deres. Disse bønnene blir lagt i ei bønnekrukke som løftes frem under forbønnen i gudstjenesten.

Faddere

Når dere skal velge faddere er det to forhold som er spesielt viktige:

Det ene er at disse må være fylt 15 år og enten være medlemmer av Den norske kirke eller av et annet kristent kirkesamfunn som støtter opp om barnedåpen.

Det andre er at de har et engasjement for at barnet skal vokse opp i den kristne tro, og da er det en stor fordel at de selv har et kristent ståsted.

Det skal være minst 2 (maks 6) faddere.

 

OBS! Dersom dere ønsker dåp i en kirke i et annet prestegjeld, er det viktig at dere sender all informasjon til oss først, så kan vi sende denne informasjonen videre til det aktuelle prestegjeldet.

Ta kontakt med kirkekontoret på Lunner og avtal dåpsdag:

Ønsker du dåp? Skriv ut dette skjemaet, fyll inn informasjon, ta bilde av og returner via e-post eller send pr post.

Lunner kirkekontor       
Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner
Tlf. nr. 61 32 48 00

E-mail: post.lunner@kirken.no

Kontoret er åpent mandag- torsdag kl. 9.00 - 14.00 og
                                  

 

Tilbake