Velkommen til dåp i kirken i Lunner


Kjære foreldre 
Gratulerer med barnet som er født! 
Som medlemmer i Den norske kirke ønsker vi å gi dere litt informasjon om dåpen.
Noen ord om selve dåpen.  Ta kontakt med kirkekontoret for informasjon om hvilke datoer det er mulig med dåp i de ulike kirkene.
Vi prøver å legge til rette for dåpsgudstjenester i tillegg til de gudstjenestene som er satt opp i gudstjenestelista. Så ikke nøl med å ta kontakt. Fyll gjerne inn dette skjemaet og send oss i retur: Dåpsskjema
post.lunner@kirken.no eller 61324800
 
Dåpen er inngangsdøra til Guds rike. 
 
Gjennom dåpen tror vi at Gud gir barnet et nytt liv – et liv som skal vare i all evighet. Etter dåpshandlingen får dere utdelt et tent dåpslys. 
Dette lyset er et symbol for Jesus. 
Vi tror at Han tenner sitt lys i barnets hjerte når det blir døpt. 
Dette lyset vil aldri slukne. 
 
”Og ved tidens grense lever fortsatt,
dine løftesord ved døpefonten. 
Dåpens lys forblir når livet slukner, 
dåpens lys forblir når livet slukner” 
 
Dette synger vi ofte i en av våre dåpssalmer; ”Fylt av glede” 
Denne gleden er en av bærebjelkene i den kristne tro. 
 
I tillegg har Jesus sagt at Han er med oss alle dager. Dette løftet gir Han samtidig med dåpsbefalingen. 
Ingen følelse av trygghet er så grunnleggende som dette. Dere ønsker barnet deres alt godt. 
Da er det viktig med gode samarbeidspartnere. 
Kirken i Lunner ønsker å være en av dem.
 
Ønsker du dåp? Skriv ut dette skjemaet, fyll inn informasjon, ta bilde av og returner til post.lunner@kirken.no eller send til Lunner kirkelige fellesråd, Lunnerlinna 43 A, 2730 Lunner:

Tilbake