Lunner kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Gravferder i koronatid

Gravferder i koronatid

 

Disse retningslinjene gjelder for gravferdsseremonier i våre kirker her på Lunner i denne tiden hvor vi prøver å forhindre koronasmitte. Det er kun nærmeste pårørende/familie som kan delta. Maks 15 som er innenfor det vi kan håndtere per dags dato. Sammen med pårørende og prest kan vi se på alternative muligheter for gjennomføring av seremoni. Her må vi lokalt være fleksible så langt det lar seg gjøre. Dette kan f. eks være - Gravlegging med nærmeste tilstede med tilbud om minneseremoni for alle når situasjonen tillater det - Urneseremonier etter kremasjon så fort det er mulig og senest innen 6 måneder.

Ved spørsmål kontakt kirkekontoret på 61324800 eller post.lunner@kirken.no


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort