Kirkevalg 2019

Kirkevalg 2019

Vi ønsker deg i våre menighetsråd!

Vi ønsker deg i Lunner eller Grua/ Harestua menighetsråd!

Høsten 2019 skal det velges nye medlemmer til våre menighetsråd. Kirkene i Lunner gir mange muligheter for ditt engasjement og i møtene med folk i ditt nabolag kan du gjøre en forskjell. Vi håper du kan være interessert i å stille til valg. I løpet av de neste ukene vil noen fra nåværende menighetsråd kontakte deg med en formell forespørsel.

 

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid består av mange temaer:

 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Diakoni
 • Miljø og rettferdighet
 • Misjon
 • Musikk
 • Gudstjeneste
 • Økonomiforvaltning

 

Menighetsrådet består av 11 medlemmer. Medlemmene skal ha ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, ulik alder og være bosatt i ulike deler av kommunen. Menighetsrådet møtes 3-4 ganger i halvåret og medlemmene velges for 4 år av gangen.

 

Gode grunner til å være i menighetsrådet:

 • Bidra til å holde lokalkirken levende og relevant
 • Gjøre en viktig jobb for fellesskapet
 • Sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
 • Prege aktivitetstilbudet i nærmiljøet vårt
 • Sørge for at kirkene i Lunner er åpne og inkluderende
 • Få nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger

 

Vi håper på et positivt svar fra deg!

 

Med vennlig hilsen

Lunner og Grua/ Harestua menighetsråd
Lunnerlinna 43 A
61324800
post.lunner@kirken.no

Les mer om kirkevalget her:
https://kirken.no/valg/


Del denne artikkel på e-post