Kirkevalg 2019

Kirkevalg 2019

8.-9. september. Bruk din stemmerett!

Kirkevalget 2019 i Lunner

Ved Kirkevalget 2019 skal det velges menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valget finner sted søndag 8. september og mandag 9. september kl. 14.00 – 21.00. Se tilsendt valgkort for valgsted og mer informasjon.

Forhåndsstemming                                                                                                                            
Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 12. august – 5. september. Forhåndsstemming vil finne sted på Lunner kirkekontor mandag – torsdag kl. 10.00 – 14.00.
NB! Forhåndsstemming i annet sokn enn der man bor må skje innen 2. september.

Med vennlig hilsen

Lunner og Grua/ Harestua menighetsråd
Lunnerlinna 43 A
61324800
post.lunner@kirken.no

Les mer om kirkevalget her:
https://kirken.no/valg/


Del denne artikkel på e-post