Lunner kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Informasjon om konfirmasjon 2019

Informasjon om konfirmasjon 2019

Informasjon om Konfirmasjon 2019

KONFIRMANT 2019

PÅMELDING: Så raskt som mulig
- www.kirken.lunner.no
- Konfirmasjon, oppsett av konfirmantpåmelding

Betaling vårkonfirmanter:
Innen 30.11.2018 kr 2230 konto 2030 20 39969 Lunner menighetsråd
Konfirmantbibel, KonfLogg, konfirmantbilde, undervisnings utgifter
og weekend i Håkons hall på Lillehammer

Betaling høstkonfirmanter:
Innen 30.11.2018 kr 2230 konto 2030 20 39969 Lunner menighetsråd
Innen 28.02.2019 kr 1850 konto 2030 20 39969 = kr 4080
Konfirmantbibel, KonfLogg, konfirmantbilde, undervisnings utgifter og sommerleir i Kragerø


Husk å merke betalingen med konfirmantens navn


SE MER INFO:
- Facebooksida vår:
Konfirmanter 2019 Lunner, Grua og Harestua
Gå inn og lik denne siden og sjekk informasjon som blir lagt ut her.
- Hjemmesida vår: www.kirken.lunner.no

LUNNER KIRKEKONTOR: Lunnerlinna 43 A, 2730 Lunner
- E-post: post.lunner@kirken.no
- TLF. 61324800
--------------------------
JEG ER HØSTKONFIRMANT 2019
PÅMELDING SÅ RASKT SOM MULIG
NÅR HVA HVOR

26. januar kl. 12-15 Seminar Grua kirke
27. januar kl.11 Presentasjonsgudstjeneste Lunner kirke
6.april 12-15 Fasteaksjon seminar Grua kirke
7.april kl.18 Ungdomsgudstjeneste Lunner kirke
9.april kl.17 Fasteaksjon Heimly/Grua/Harestua
11. mai kl.12-15 Pilegrimseminar Heimly/Lunner kirke
26. mai kl.18 Dåp av udøpte konfirmanter
i gudstj. For vårkonfirmanter Lunner kirke
05. juni kl. 19.30 Informasjonsmøte leir Lunner kirke
03. – 9.august Leir i Kragerø Kragerø
16. august 12-15 Vi forbereder søndagen kappeprøving og fotografering Lunner kirke
18. august kl. 11 Gudstjeneste før konfirmasjon Lunner kirke
25.august. kl. 11 og 13 Konfirmasjon Lunner og Grua kirke

1. Jeg møter opp på hver samling
2. Jeg møter opp på minst åtte gudstjenester og deltar aktivt
• Jeg skal skrive rapporter fra gudstjenestene i Konfloggen og få underskrift
3. Jeg lærer meg utenat
• Fadervår • De ti bud
• Veien, sannheten og livet. • Den lille bibel
• Det dobbelte kjærlighetsbudet • Den apostoliske trosbekjennelse
• Misjonsbefalingen Alt står i omslagene til Konfirmantbibelen.

Sjekk nettsiden vår: www.kirken.lunner.no Lik også facebooksiden vår «konfirmanter 2019 Lunner, Grua og Harestua»

VED SPØRSMÅL RING 61324800 ELLER E-POST: post.lunner@kirken.no
----------------------------------------------------

JEG ER VÅRKONFIRMANT 2019
PÅMELDING SÅ RASKT SOM MULIG
NÅR HVA HVOR
24/10, 31/10, 21/11, 5/12 Kl. 14.15 Konfirmantundervisning Arena Lunner Frøystad
25/10, 1/11, 22/11, 6/12 Kl. 14.15 Konfirmantundervisning Harestua Kapell
11.november kl. 11.00 Presentasjonsgudstjeneste Lunner kirke
2.desember kl. 18.00 Lysmesse Lunner kirke
8. – 10.februar Weekend Lillehammer Lillehammer
6.april 12-15 Fasteaksjon seminar Grua kirke
7.april kl.18 Ungdomsgudstjeneste Lunner kirke
9.april kl.17 Fasteaksjon (møt opp der du bor) Heimly/Grua/Harestua
4. mai kl.12-15 Pilegrimseminar Heimly/Lunner kirke
26. mai kl.15 – 18

Kl. 18 - 19 Seminar. Kappeprøving. Fotografering
Gudstjeneste før konfirmasjon
Evt. dåp av konfirmanter Grua kirke
2.juni klokka 11.00 Konfirmasjon i Lunner Lunner kirke
2.juni klokka 13.00 Konfirmasjon i Grua Grua kirke

Ulike datoer-grupper Diakoniseminar Harestua kapell eller Lunner omsorgsenter

1. Jeg møter opp på hver samling

2. Undervisningsseminarer etter skoletid fordelt utover året
3. Jeg møter opp på minst åtte gudstjenester og deltar aktivt
• Jeg skal skrive rapporter fra gudstjenestene i Konfloggen og få underskrift
4. Jeg lærer meg utenat
• Fadervår • De ti bud
• Veien, sannheten og livet. • Den lille bibel
• Det dobbelte kjærlighetsbudet • Den apostoliske trosbekjennelse
• Misjonsbefalingen Alt står i omslagene til Konfirmantbibelen.

Sjekk nettsiden vår: www.kirken.lunner.no Lik også facebooksiden vår «konfirmanter 2019 Lunner, Grua og Harestua»

VED SPØRSMÅL RING 61324800 ELLER E-POST: post.lunner@kirken.no


Del denne artikkel på e-post