Lunner kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Menighetsbladet 2 2017

Menighetsbladet 2 2017

Her kan du lese Menighetsbladet med  hva som skjer i menighetene i sommer.

/Portals/410/Filer/Menblad%202%20-%202017.pdf


Del denne artikkel på e-post