Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Nå er Årsmeldinga for Lunner kirkelige fellesråd og Lunner menighet og Grua/Harestua menighet klar.

/Portals/410/Dokumenter/Felles%20%E5rsmelding%20for%202016%20-%20ny.doc


Del denne artikkel på e-post