Velkommen til dåp i kirken i Lunner

Velkommen til dåp i kirken i Lunner

Kjære foreldre 
Gratulerer med barnet som er født! 
Som medlemmer i Den norske kirke ønsker vi å gi dere litt informasjon om dåpen.
Noen ord om selve dåpen. 

Dåpen er inngangsdøra til Guds rike. 
 
Gjennom dåpen tror vi at Gud gir barnet et nytt liv – et liv som skal vare i all evighet. Etter dåpshandlingen får dere utdelt et tent dåpslys. 
Dette lyset er et symbol for Jesus. 
Vi tror at Han tenner sitt lys i barnets hjerte når det blir døpt. 
Dette lyset vil aldri slukne. 
 
”Og ved tidens grense lever fortsatt,
dine løftesord ved døpefonten. 
Dåpens lys forblir når livet slukner, 
dåpens lys forblir når livet slukner” 
 
Dette synger vi ofte i en av våre dåpssalmer; ”Fylt av glede” 
Denne gleden er en av bærebjelkene i den kristne tro. 
 
I tillegg har Jesus sagt at Han er med oss alle dager. Dette løftet gir Han samtidig med dåpsbefalingen. 
Ingen følelse av trygghet er så grunnleggende som dette. Dere ønsker barnet deres alt godt. 
Da er det viktig med gode samarbeidspartnere. 
Kirken i Lunner ønsker å være en av dem. 


Del denne artikkel på e-post